Expired: ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ว่างเพื่อรับย้าย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง  ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ว่างเพื่อรับย้าย
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :