การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูงทุ่ง โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) ในวันที่ี 4 มกราคม 2561 ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 เป็นการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2560

Read more

โครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา (เซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล) วันที่12-18 ธันวาคม 2560

ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดผึกอบรมอาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา (เซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล) ระหว่างวันที่12-18 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียด  

Read more

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กไทยในศวรรษที่21” ด้วย “สะเต็มศึกษา” วันที่ 25 มกราคม 2561

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กไทยในศวรรษที่21″ ด้วย “สะเต็มศึกษา” วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3 สถาบันสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

Read more

อบรมพัฒนาบุคลกรของหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้และภาคเหนือ

สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาบุคลกรของหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้และภาคเหนือ โดยมีวัตุประสงค์เพิื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติจำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างช่วงเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม    

Read more

ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังเหนือ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังเหนือ ได้แก่ โรงเรียนวังทองวิทยา , โรงเรียนบ้านเมืองตึงและโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ …

Read more