[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นม.3 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
นายเอกจิต แดนปัน ครูชำนาญการ ร.ร.วังแก้ววิทยา   เข้าชม :  [400]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางทันยา นิตตา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปงถ้ำ   เข้าชม :  [379]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะจากธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
นางยุพา ดวงแก้ว ครูชำนาญการ ร.ร.บ้านแม่เย็น   เข้าชม :  [352]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านทักษะการเขียนสื่อสารที่มีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้
การเขียนคำขวัญ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เข้าชม :  [871]
เผยแพร่ผลงานวิชาการการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อเล็กโดยการเล่นกีฬาแชร์บอล   เข้าชม :  [693]
 

ด่วนที่สุดขอให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษฯในเว็บไซต์
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษารายบุคคลภ ภาคเรียนที่ 1/2557 ตามหนังสือที่ ศธ04133/ว1307 ลงวันที่ 28 พ.ค. 57 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลลงในเว็บไซต์ภายในวันที่ 23 ก.ค. 57 วันสุดท้าย  เข้าชม :  [52]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ด่วน!!แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงในสังกัดอำเภอแจ้ห่ม ประชุมพร้อมกันในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม  16 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [246]
ด่วนที่สุด เรื่องสำรวจข้อมูลปริมาณงานและความต้องการอัตรากำลังครูของสถานศึกษา  16 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [334]
มาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 41/2557 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2557  15 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [312]
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ส่งข้อมูลดังกล่าวโดยด่วน  12 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [209]

 
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดประกวดดนตรีพื้นเมือง
สพป.ลำปาง เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประกวดดนตรีพื้นเมือง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ลำปาง เขต ๓  เข้าชม :  [45]
21 / ก.ค. / 2557 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชนบ้านสารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี สพฐ.รุ่นที่ ๓
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายไพโรจน์ วิเศษ รองผอ.สพป.ลำปาง เขต ๓ นางจินดา สุวรรณชัญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนางเนตรชนก ธรรมกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมด้วย นายยันยงค์ สูงงาม ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองน  เข้าชม :  [35]
18 / ก.ค. / 2557 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2557
สพป.ลำปาง เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด  เข้าชม :  [45]
9 / ก.ค. / 2557 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเยาวชนเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ภูมิภาคในการจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557   เข้าชม :  [67]
 

12 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต3
เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2557   เข้าชม :  [277]

10 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี พ.ศ. 2557   เข้าชม :  [222]

6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภาจังหวัด   เข้าชม :  [110]

4 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟ 2 รายการ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 3   เข้าชม :  [100]
 

 

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
เลขที่ 359 ถนนวิเชตวัฒนา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120. โทร. 054271214

  พัฒนาและขับเคลื่อนด้วย   Admin สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3