ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ตรวจเยี่ยมร.ร.อนุบาลแจ้ห่ม

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม โดยมีนายประสงค์ ปาสิงห์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแจ้ห่ม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560…  

Read more

ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ตรวจเยี่ยมร.ร.วังแก้ววิทยา

ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ตรวจเยี่ยมร.ร.วังแก้ววิทยา นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนวังแก้ววิทยา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ต้อนรับนายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผอ.สพป.ลำปาง เขต 3

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2560 ณ สพป.ลำปาง เขต 3

Read more

ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00น.- 15.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร

Read more

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 (สำเนา)

(สำเนา) รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  3/2560 วันพุธที่  17  สิงหาคม  2560  เวลา  08.00  น.   ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร  

Read more