ติดต่อเรา

logo_obec_color

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3

359 หมู่ 1 ถ.วิเชตวัฒนา ต.แจ้ห่ม

อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 054 271 214

โทรสาร : 054 271 272

e-mail : info@lpg3.go.th