การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียดโดยย่อ : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ภาพข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 กับองค์กรต่างๆ

ฉบับที่-99ฉบับที่-104ฉบับที่-45-724x1024ฉบับที่ 96   ฉบับที่-103   ฉบับที่-102   ฉบับที่-100   ฉบับที่-101-   ฉบับที่ 97