กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโดยย่อ : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา  คลิกที่นี่

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน