ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” ประจำปี2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” ประจำปี2561  และส่งรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในจุดอบรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านตั้งอยู่  และให้ส่งใบสมัครถึงฝ่ายบริหาร  ผลิตภัณฑ์  การตลาด  และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1  ทางโทรสารหมายเลข 0 2299 8769 หรือ 0 2279 0086  ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์ ของ สพฐ. รายละเอียดดังแนบ ➡ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสาร

แชร์สิ่งนี้ :