ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์สือใหม่ให้ถูกใจเด็กวัยฝันในศตวรรษที่ 21”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์สือใหม่ให้ถูกใจเด็กวัยฝันในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 26-27  เมษาขน 2561  เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3  ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท  ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว ศุภรดา  เกษร  02-4410602 -8 ต่อ  1417  นางสาว ปุณยวีร์  อิสริยะพร ต่อ 1422 หรือหมยเลขโทรศัพท์ 092-414-5296  (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์ประชาสัมพันธ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

แชร์สิ่งนี้ :