คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ เขียนตอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)

คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ เขียนตอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพป.ลำปาง เขต 3

แชร์สิ่งนี้ :