ตรวจเยี่ยมและพบปะบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแขม และโรงเรียนบ้านวังโป่ง อำเภอวังเหนือ

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3

ตรวจเยี่ยมและพบปะบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแขม และโรงเรียนบ้านวังโป่ง อำเภอวังเหนือ

วันที่ 7 มีนาคม 2561

แชร์สิ่งนี้ :