ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

ด้วย สถาบันภาษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  โดยกำหนดการอบรมดังนี้
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-11  และ 17-18  มีนาคม  2561
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-25  มีนาคม  และ 31  มีนาคม – 1  เมษายน  2561  เวลา  08.00 น. – 17.00 น.
ณ โรงแรม อโมร่า  ท่าแพเชียงใหม่ (Amora Hotels & Resorts) จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับค่าใ่ช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าที่พัก  และค่าอาหารตลอดการฝึกอบรมสถาบันภาษาฯ จะรับผิดชอบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 943 751-3 ต่อ 19 หรือ 21 สมัครได้ที่ http://www.li.cmu.ac.th/

แชร์สิ่งนี้ :