ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน” รุ่นที่1 – รุ่นที่2

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน” รุ่นที่1 – รุ่นที่2  โดยกำหนดจัดเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) และกำหนดจัดการอบรม ดังนี้
รุ่นที่ 1  ระหว่างวัน่ที่ 9-10  มีนาคม  พ.ศ.2561  ณ โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 4-5  พฤษภาคม  พ.ศ.2561  ณ โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 5-6  กรกฎาคม  พ.ศ.2561  ณ โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม  พ.ศ.2561  ณ โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ 09-0886737  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.thailocalsu.com/

แชร์สิ่งนี้ :