ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง” รุ่นที่1- รุ่นที่3

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง” รุ่นที่1- รุ่นที่3  กำหนดจัดเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) และกำหนดจัดการอบรม ดังนี้
รุ่นที่ 1  ระหว่างวัน่ที่ 27-28  เมษายน  พ.ศ.2561  โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 1-2  มิถุนายน  พ.ศ.2561  โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่งที่ 3  ระหว่างวันที่ 20-21  กรกฎาคม  พ.ศ.2561  โรงแรมรอยัล  ริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ 09-0886737  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.thailocalsu.com/

 

แชร์สิ่งนี้ :