การประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( Nation Test :NT)

นายชนินทร์ บุญมี รอง.ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3

ประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( Nation Test :NT)

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3

แชร์สิ่งนี้ :