การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.ในระยะเวลา 1 ปี

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 รับ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.ในระยะเวลา 1 ปี

ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

แชร์สิ่งนี้ :