ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 โดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  ประจำปี 2561  ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561  กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น  64 หลักสูตร  และส่วนภูมิภาค รวม 3 จังหวัด (จังหวัดสงขลา,จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดเชียงใหม่) จังหวัดละ 5 หลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรต่างๆ  ที่กำหนดจัดขึ้นนั้น  จะครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในบัจจุบัน  ผู้สนใจสามารถ download ได้จากhttp://www.icess.tu.ac.th/

แชร์สิ่งนี้ :