โครงการ 2 ล้อเติมบุญ ระดมข้าวสารและเงินบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน (อำเภอเมืองปาน)

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ดำเนินโครงการ 2 ล้อเติมบุญ ระดมข้าวสารและเงินบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองปาน ผู้อำกับการตำรวจภูธรอำเภอเมืองปาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ชมรมจักรยานอำเภอเมืองปานและท่านหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน ประชาชนอำเภอเมืองปาน ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์บริจาคข้าวสารและเงินสนับสนุนให้กับน้องๆนักเรียน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (เมืองปาน)

แชร์สิ่งนี้ :