โครงการ 2 ล้อเติมบุญ ระดมข้าวสารและเงินบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน (อำเภอวังเหนือ)

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ดำเนินโครงการ 2 ล้อเติมบุญ ระดมข้าวสารและเงินบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภวังเหนือ ผู้อำกับการตำรวจภูธรอำเภอวังเหนือ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ชมรมจักรยานอำเภอวังเหนือและท่านหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน ประชาชนอำเภอวังเหนือ ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์บริจาคข้าวสารและเงินสนับสนุนให้กับน้องๆนักเรียน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จุดเริ่มต้นโรงเรียนวังแก้ววิทยา ถึงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ (อำเภอวังเหนือ)

แชร์สิ่งนี้ :