สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบ้ติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แชร์สิ่งนี้ :