โรงเรียนแจ้คอนวิทยาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิทยา
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ➡ ไฟล์ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิทยา

แชร์สิ่งนี้ :