ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษา

ประช่าสัมพันธ์ โรงเรียนที่สนใจโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ันฐาน  โดยผู้ที่สนใจในโครงการต้องออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทางและที่พักเอง และส่งแบบตอบรับผู้เข้าอบรมมาที่ E-mail : 12levelkurs@sporttb.com สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายชาญวุฒิ  ชื่นแผ้ว โทร 09-7192-2421 หรือโทร 02-716-1790-2 เวลา 09.00-17.00 น. รายละเอียดดังแนบ ➡ โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนทักษะด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

แชร์สิ่งนี้ :