ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร  โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือติดต่อขอรับใบสมัครทาง Email: lc_lpru@hotmail.com  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-6037465 (นนทยา) หรือ 084-1764936 (อริศรา) รายละเอียดดังแนบ ➡การจัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลภายนอก

แชร์สิ่งนี้ :