ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบ้ติการ การเขียนร้อยกรอง

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนร้อยกรอง  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  โรงเรียนที่สนใจจะส่งครูเข้ารับการอบรม จัดส่งได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 คน    ด้วย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบ้ติการ การเขียนร้อยกรอง เพื่อเสริมความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวรรณศิลป์ (การเขียนบทร้อยกรอง) ให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ภายใต้ ชื่อโครงการ “วรรณศิลป์ในหัวใจครู สู่การสร้างยุวกวีในโรงเรียน” โดยภายเหนือ กำหนดจัดอบรมวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน   รายละเอียดดังแนบ ➡ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนทร้อยกรอง

แชร์สิ่งนี้ :