ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีความยินดีขอเรียนเชิญคณาจารย์ในสังกัด  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  ซึ่งจะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยคณาจารย์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.huso.tsu.ac.th/ICES_TSU/

แชร์สิ่งนี้ :