ประชาสัมพันธ์ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และข้าราชการ ในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 3  ทราบในการเข้าร่วม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นางนา กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในภาคนิทรรศการ ภาคการเสวนา และภาคการอบรม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางhttp://www.nrct.go.th/ และ http://www.inventorday.nrct.go.th ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต่อไป

แชร์สิ่งนี้ :