การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)ปีการศึกษา 2560

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลป.3

นายสมบูรณ์ สันชุมภู นายชนินทร์ บุญมี รอง ผอ.สพป.ลป.3และคณะศึกษานิเทศก์

ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 วันที่ 3-4 ก.พ.2560

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)ปีการศึกษา 2560

แชร์สิ่งนี้ :