การประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3

การประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)

ชั้น ป.6 และ ม.3 วันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลป.เขต 3

แชร์สิ่งนี้ :