การประชุมคลินิกเคลื่อนที่บริการสัญจรพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มอำเภอวังเหนือ

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ประธาน

การประชุมคลินิกเคลื่อนที่บริการสัญจรพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มอำเภอวังเหนือ

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

แชร์สิ่งนี้ :