วันครู ครั้งที่ 62

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ชมรมครูอำเภอแจ้ห่มได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ศิษย์ดี ก้อด้วยครูดี มีศรัทธ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยนายฉลองศักดิ์  จัตุรัสพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ได้เป็นประธานในครั้งนี้

แชร์สิ่งนี้ :