“การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา” วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำปาง เขต 3

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง 3 ประธาน

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำปาง เขต 3

แชร์สิ่งนี้ :