นาย ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลป. 3 ออกตรวจเยี่ยม”ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา” “โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง”และ”โรงเรียนบ้านสาแพะ” อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

นาย ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์

ผอ.สพป.ลป. 3

ออกตรวจเยี่ยม”ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา”

“โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง”และ”โรงเรียนบ้านสาแพะ”

อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ณ วันที่ 8 มกราคม 2561

แชร์สิ่งนี้ :