การจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกของสพฐ. ปี2559

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในการจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกของสพฐ. ปี2559 จำนวน7ท่าน ณ ห้องประชุม 1

แชร์สิ่งนี้ :