การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูงทุ่ง โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากล (ลูกกรุง)

ในวันที่ี 4 มกราคม 2561 ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561

เป็นการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

แชร์สิ่งนี้ :