โครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา (เซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล) วันที่12-18 ธันวาคม 2560

ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยกำหนดผึกอบรมอาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา (เซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล) ระหว่างวันที่12-18 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

แชร์สิ่งนี้ :