“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กไทยในศวรรษที่21” ด้วย “สะเต็มศึกษา” วันที่ 25 มกราคม 2561

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กไทยในศวรรษที่21″ ด้วย “สะเต็มศึกษา”

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3 สถาบันสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

แชร์สิ่งนี้ :