อบรมพัฒนาบุคลกรของหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้และภาคเหนือ

สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาบุคลกรของหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้และภาคเหนือ โดยมีวัตุประสงค์เพิื่อเพิ่มพูนความรู้

ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติจำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างช่วงเดือน มกราคม 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

แชร์สิ่งนี้ :