ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วันที่ 10 มีนาคม 2560)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

(วันที่ 10 มีนาคม 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แชร์สิ่งนี้ :