ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

(ราคาอ้างอิง) ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แชร์สิ่งนี้ :