ประชาสัมพันธ์โครงการศักยภาพบุคลากรหลักสูตร”การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ”รุ่นที่1-รุ่นที่3

ประชาสัมพันธ์โครงการศักยภาพบุคลากรหลักสูตร”การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ”รุ่นที่1-รุ่นที่3 ➡ การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่น1 รุ่น2

แชร์สิ่งนี้ :