ประชาสัมพันธ์โครงการศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่น1-รุ่น4

ประชาสัมพันธ์โครงการศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่น1-รุ่น4” ➡ การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสุดมือใหม่ฯ

แชร์สิ่งนี้ :