รายงานสรุปรายชื่อลงทะเบียนทำบัตรจิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อำเภอแจ้ห่ม

แจ้งประชาชนติตอาสาเฉพาะุกิจฯ ตามบัญชีรายชื่อลงทะเบียนทำบัตรจิตอาสา รับมอบสิ่งของพระราชทาน ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม เวลา 09.30 น.  โดยลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่เวล 08.30-09.00 น.  (การแต่งกายข้าราชการ : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว/เครื่องแบบตามสังกัด, ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพไว้ทุกข์)  ➡ ไฟล์รายงานสรุปรายชื่อลงทะเบียนทำบัตรจิอาสา

แชร์สิ่งนี้ :