มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2560

เกษียณแห่งศักดิ์ศรี  คุณความดีที่ยั่งยืน  มุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำาปง เขต 3

แชร์สิ่งนี้ :