เอกสารดาวน์โหลดการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่2(1ตุลาคม2560)เอกสารหมายเลข 2-7

การเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่2(1ตุลาคม2560)เอกสารหมายเลข 2-7

 ➡ เอกสารหมายเลข 5 ผอ.สถานศึกษา
➡ หลักเกณฑ์การประเมินครูฯ1
 ➡ วิธีการคำนวณ(การสำรองวงเงิน)
 ➡ ประกาศ สพป.เลื่อนขั้นเงินเดือน
 ➡ ประกาศ สพฐ. เลื่อนขั้น พ.ศ.2551
 ➡ แบบสมุดบันทึกความดี
 ➡ แบบประเมินลูกจ้างประจำ
 ➡ แบบประเมินประสิทธิภาพฯ
 ➡ แบบประเมิน พนง.ราชการ
 ➡ บัญชีหมายเลข 1ถึง 5
 ➡ บัญชีค่าจ้างของลูกจ้าง
 ➡ แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนฯ ด้วยระบบอิ
➡ 
แนวปฏิบัติ 1ตุลาคม 2560
 ➡ ตารางบัญชีเงินเดือนครู
 ➡ การเลื่อน พนง.ราชการ
 ➡ กฎ กคศ.เลื่อนขั้น 2550

แชร์สิ่งนี้ :