ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เอกสารไฟล์แนบ

แชร์สิ่งนี้ :