ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน

ปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

แชร์สิ่งนี้ :