การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา

สพป.ลำปาง เขต 3 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 11-12  มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยได้รับเกียรติจากนายชนินทร์  บุญมี  รองผอ.สพป.ลำปาง เขต3  เป็นประธาน  และนายสุเทพ  ทับบำรุง  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  เป็นผู้กล่าวรายงานในการประชุม

IMG_4292     IMG_4332

IMG_4282

IMG_4337

IMG_4330

แชร์สิ่งนี้ :