ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงระบบ ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงระบบ
ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา โดย
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.
จากโรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ

วันที่ 2 ก.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 09:00น.เป็นต้นไป

ผ่านทางเว็บไซต์ www.obectv.tv
หรือทาง www.youtube.com/OBECTVONLINE / หรือทาง https://facebook.com/OBECTVONLINE /
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.

OBEC Channel สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 OBEC TV BY YOUTUBE

OBEC Channel BY FACEBOOK

แชร์สิ่งนี้ :