บทคัดย่อ รายงานการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดการเรียนรวม โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง

ชื่อเรื่อง          รายงานการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดการเรียนรวม โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง
ผู้รายงาน       นายปัญญา  ใจหาญ
หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง  ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา  2559
บทคัดย่อ        ไฟล์บทคัดย่อ

แชร์สิ่งนี้ :