ประชุมโรงเรียนโครงการคุณธรรม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม(มูลนิธิยุวสถิรคุณ) สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง จำนวน๔๐๐ คน  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธาน นายสุทิน  แก้วพนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๖๐  โดยมีนายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3   นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนครั้งนี้

แชร์สิ่งนี้ :